Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży Gdańsk

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży – jest formą rozmowy pomiędzy dzieckiem/ nastolatkiem, opiekunem a terapeutą. Może mieć formę zarówno indywidualnych spotkań dziecko – terapeuta, sesji grupowych ( grupa dzieci oraz terapeuta ) oraz w postaci dziecko + opiekun oraz terapeuta. Wszystko zależy od indywidualnego problemu który zostanie zgłoszony podczas konsultacji. Ze względu na fakt, że komunikacja z dzieckiem jest nieco inna niż z osobą dorosłą, psychoterapia dzieci różni się nieco od terapii dla dorosłych. Metody i tempo pracy są indywidualnie dostosowywane ze względu na wiek oraz etap rozwoju dziecka. Dodatkowo, w pracy terapeutycznej wykorzystuje się różnego rodzaju zabawy terapeutyczne, rysunek, ruch, muzykę. Konieczna jest również stała, dobra współpraca z rodzicami ( opiekunami ).

Psychoterapia dzieci i młodzieży może być szczególnie przydatna w sytuacjach takich jak:

  • Występowanie różnego rodzaju zaburzeń ( depresja, fobie, lęki, zaburzenia zachowania oraz rozwojowe )
  • Zmiana sytuacji życiowej dziecka ( śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka, zmiana szkoły )
  • Trudności w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku ( szkoła, rówieśnicy )
";