O mnie

O mnie

Nazywam się Katarzyna Wojciechowska i jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych) o specjalności psychologia kliniczna. Swoją edukację kontynuowałam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej ze specjalizacją psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Następnie ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna” na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Moja praca podlega regularnej superwizji, a ja cały czas rozwijam swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Współpracuję również ze służbami mundurowymi (interwencje kryzysowe, psychoterapia, szkolenia) oraz z fundacją wspomagającą rodziny dotknięte problemem alkoholowym. Pracuję zarówno z dorosłymi (również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), jak i z dziećmi. Doświadczenie nauczyło mnie, że każdą osobę należy traktować indywidualnie, wykazując się dużym szacunkiem i zrozumieniem. Każdy człowiek zasługuje na szansę i może zmienić swoje życie, jeśli tylko tego chce. A psychoterapia może mu w tym bardzo pomóc.

Świadectwa i certyfikaty

";