O terapii

O terapii

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najlepiej zbadanych form terapii, której skuteczność została poparta wieloma badaniami klinicznymi. Nastawiona jest na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz (niemniej wpływ przeszłości na obecne problemy jest również istotnym czynnikiem branym pod uwagę w trakcie terapii), krótkoterminowa – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, na ogół jeden raz w tygodniu (ilość sesji ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju i potrzeb pacjenta), i wreszcie oparta na współpracy – terapeuta i pacjent wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego, wyznaczają cel terapii i na bieżąco sprawdzają, czy podążają zgodnie z wyznaczonym kierunkiem.

W mojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w kodeksach etycznych psychologa i psychoterapeuty. Najważniejszy jest dla mnie pacjent – jego poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę tak, aby w jak najlepszy sposób pomóc drugiej osobie, wykazując się dużą empatią i szacunkiem dla innych. Podczas pierwszych sesji zostaje zdiagnozowany problem oraz zostanie zaproponowana najlepsza forma leczenia. Może również zdarzyć się, że pacjent zostanie skierowany do innego specjalisty, który dobierze odpowiednie metody leczenia (w tym farmakoterapię), aby uzyskać jak najlepszy efekt. Dzięki stałej współpracy z innymi psychologami, terapeutami uzależnień, psychiatrami, a także lekarzami medycyny ogólnej istnieje możliwość zaproponowania najlepszej, a zarazem najbardziej skutecznej formy leczenia.

";