Oferta

Konsultacje psychologiczne/interwencja kryzysowa

Jest to jedno lub kilka spotkań, które koncentrują się na rozpoznaniu konkretnego problemu, który w danym momencie negatywnie wpływa na życie pacjenta. Jest to pomoc doraźna, która nie ma na celu znalezienia przyczyny występującej trudności, natomiast może pomóc znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji. Często stanowi wstęp do dalszej psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Polega na regularnych, indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą, przeważnie raz lub dwa razy w tygodniu. Cel terapii określany jest indywidualnie, a sposób i metoda pracy zawsze dobierana jest w taki sposób, aby jak najlepiej pomóc pacjentowi.

Psychoterapia pomaga osobom, które borykają się między innymi z:

 • depresją oraz wszelkimi zaburzeniami emocjonalnymi,
 • lękiem uogólnionym,
 • różnego rodzaju fobiami,
 • lękiem o zdrowie,
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • zespołem stresu pourazowego oraz stresem przewlekłym,
 • uzależnieniami (od substancji oraz behawioralnymi) oraz współuzależnieniami (również DDA),
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami snu,
 • innymi trudnościami w życiu zawodowym czy też osobistym.

Psychoterapia par

Są to cykliczne spotkania terapeuty z osobami pozostającymi w bliskiej, intymnej relacji. Przeznaczona jest dla małżeństw oraz związków o charakterze intymnym, ale też dla osób będących w relacjach innego rodzaju (przyjaciół, krewnych). Ważne jest, aby obie strony wyrażały chęć pracy terapeutycznej nad wspólnym problemem lub rozwijaniem łączącej ich więzi. Cel terapii ustalany jest wspólnie z parą: może on dotyczyć problemów związanych z konfliktami, problemami seksualnymi, trudną atmosferą czy poszukiwaniu aktualnego sensu w związku.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Jest formą rozmowy pomiędzy dzieckiem/nastolatkiem, opiekunem a terapeutą. Może mieć formę zarówno indywidualnych spotkań dziecko – terapeuta, sesji grupowych (grupa dzieci oraz terapeuta) oraz w postaci dziecko + opiekun oraz terapeuta. Wszystko zależy od indywidualnego problemu, który zostanie zgłoszony podczas konsultacji. Ze względu na fakt, że komunikacja z dzieckiem jest nieco inna niż z osobą dorosłą, psychoterapia dzieci różni się nieco od terapii dla dorosłych. Metody i tempo pracy są indywidualnie dostosowywane ze względu na wiek oraz etap rozwoju dziecka. Dodatkowo, w pracy terapeutycznej wykorzystuje się różnego rodzaju zabawy terapeutyczne, rysunek, ruch, muzykę. Konieczna jest również stała, dobra współpraca z rodzicami (opiekunami).

Psychoterapia dzieci i młodzieży może być szczególnie przydatna w sytuacjach takich jak:

 • występowanie różnego rodzaju zaburzeń (depresja, fobie, lęki, zaburzenia zachowania oraz rozwojowe),
 • zmiana sytuacji życiowej dziecka (śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka, zmiana szkoły),
 • trudności w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku (szkoła, rówieśnicy).

Psychoterapia pomaga polepszyć relacje dziecka z rodziną i otoczeniem, nauczyć rozpoznawać i regulować emocje, zbudować adekwatny obraz samego siebie, co przekłada się na poczucie pewności i własnej wartości, oraz rozwijać swoje mocne strony i zainteresowania.

Diagnoza

Wykonywana na podstawie wystandaryzowanych i rzetelnych testów psychologicznych oraz szczegółowego wywiadu, może obejmować obszary związane między innymi z: inteligencją (IQ, mocne i słabe strony, inteligencja społeczna i emocjonalna), profilem osobowości (diagnoza osobowości), preferencjami zawodowymi (predyspozycje dotyczące kariery/ścieżki rozwoju).

Szkolenia

prowadzone i przygotowywane na indywidualne zamówienie (istnieje możliwość prowadzenia szkolenia we współpracy z innymi trenerami).

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje między innymi:

 • warsztaty motywacyjne,
 • asertywności i komunikacji,
 • radzenie sobie ze stresem/trudnymi emocjami,
 • zarządzanie czasem,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
Psychoterapia dla dzieci i młodzieży Gdańsk
 • aktywizacja zawodowa, rozmowa kwalifikacyjna,
 • trening twórczego myślenia rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności społecznych,
 • treningi umiejętności wychowawczych (szkoła dla rodziców),
 • techniki pamięciowe i skutecznego uczenia się,
 • zajęcia dla osób walczących z nadwagą,
 • treningi relaksacyjne,
 • treningi kontroli złości,
 • rozwijaniem umiejętności społecznych,
 • radzeniem sobie z przemocą,
 • pracą nad lepszymi relacjami z rówieśnikami,
 • warsztaty profilaktyczno-edukacyjne (antyalkoholowy, antynikotynowy, uzależnień),
 • i inne opracowane w porozumieniu z klientem.
";